Estudi de la situació sanitària i de la gestió de plagues dels espais verds d’Hospitalet de Llobregat

Ajutnament d'Hospitalet de Llobregat

- 2018

El projecte d’Hospitalet va començar l’any 2018, quan els responsables tècnics del departament de parcs i jardins van contactar amb Adalia Gestió arrel de l’aparició d’una nova plaga al municipi.

Al mateix temps que monitoritzàvem la nova plaga també vam fer el seguiment de la resta de plagues i malalties dels arbres viaris i vam proposar alguns canvis en la gestió que s’havia estat fent fins aquell moment. Una vegada més les mesures van  encaminades sobretot a reduir l’ús de fitosanitaris i a fomentar la conservació de la fauna auxiliar.

Tens dubtes?

Si tens dubtes o vols demanar més informació no dubtis en contactar amb el nostre equip.