Serveis

Propostes d’enjardinaments favorables a la fauna auxiliar

Adalia Gestió impulsa la creació d’espais verds urbans que fomenten la fauna auxiliar, essencial en el control natural de plagues. Mitjançant estudis científics, identifiquen plantes que atrauen aquests organismes beneficiosos. Els seus dissenys d’enjardinament inclouen plantes nectaríferes i autòctones, així com arbusts, creant hàbitats per a la fauna auxiliar.

Plans de transformació i naturalització de gespes

Adalia Gestió realitza plans de transformació de les cobertes herbàcies dels pobles i ciutats. Aquests plans inclouen inventaris detallats i anàlisi de les cobertes herbàcies des de diversos punts de vista per proposar la seva substitució o transformació en altres tipus de cobertes més sostenibles.

Plans de gestió i control de la processionària del pi

Adalia Gestió ofereix plans de gestió i control de la processionària del pi en parcs periurbans. Aquest insecte, conegut científicament com Thaumetopoea pityocampa, pot causar problemes de salut humana, com al·lèrgies a causa dels seus pèls urticants. El control de la processionària amb Adalia Gestió es centra en el manteniment de la biodiversitat, evitant l’ús de productes químics.

Estudis de gestió ecològica d’espais verds

Aquesta secció parla sobre com els plans de gestió ecològica consideren tots els aspectes dels espais verds, incloent la gestió de plagues i malalties, control de males herbes, millora de la biodiversitat, salut del sòl, i racionalització dels recursos hídrics. Proposen sistemes de gestió respectuosos amb el medi ambient i la salut dels ciutadans.

Assessorament en gestió integrada de plagues

Adalia Gestió ofereix assessorament en Gestió Integrada de Plagues, destacant la importància del seguiment periòdic dels espais. Aquest seguiment permet als seus tècnics analitzar l’evolució de les plagues i dels seus enemics naturals, i planificar estratègies efectives de control.

Diagnòstic puntual de plagues i malalties

Adalia Gestió proporciona diagnòstics puntuals de plagues i malalties en espais verds, oferint intervencions específiques i ràpides per abordar problemes identificats amb la salut de les plantes, sense necessitat de seguiment continu.

Recursos de divulgació i comunicació

Adalia reconeix que les tècniques de Gestió Integrada de Plagues (GIP) requereixen de la implicació de la població. Consideren que els ciutadans són una part important de l’equilibri que es crea en els espais verds i per això els veuen com a partícips necessaris en el procés.

Fauna auxiliar

Si és necessari introduir fauna auxiliar, els tècnics de l’empresa aconsellen quins insectes són els més adequats i en quines dosis i freqüència haurien de ser introduïts. L’empresa pot subministrar els insectes i realitzar les introduccions o bé el client pot fer-ho per si mateix.

Tens dubtes?

Si tens dubtes o vols demanar més informació no dubtis en contactar amb el nostre equip.