Plans de gestió i control de la processionària del pi

processionària del pi, Thaumetopoea pityocampa, una plaga comuna en zones periurbanes amb alta densitat de pins. Aquesta espècie és coneguda per ser un problema significatiu, no només per l’impacte negatiu en els arbres, sinó també per la salut humana. Les larves de la processionària produeixen pèls urticants que, en contacte amb la pell o inhalats, poden causar reaccions al·lèrgiques, problemes respiratoris i irritacions en humans i animals domèstics.

Els plans de gestió d’Adalia Gestió s’allunyen de l’ús tradicional de fitosanitaris, que poden ser nocius per al medi ambient i per a la biodiversitat local. En canvi, es centren en estratègies que fomenten l’equilibri ecològic i el manteniment de la biodiversitat. Això inclou mesures com la promoció d’espècies depredadores naturals de la processionària, l’ús de feromones per a la captura massiva, i la gestió forestal sostenible que redueix l’atractiu dels pins per a aquests insectes.

A més, Adalia Gestió realitza campanyes educatives per conscienciar sobre els riscos associats amb la processionària del pi i les millors pràctiques per evitar el contacte amb aquestes larves. Aquest enfocament integral no només busca reduir la presència de la processionària en els parcs periurbans, sinó també preservar l’entorn natural i garantir un entorn més segur per a la comunitat.