Plans de transformació i naturalització de gespes

Adalia Gestió és una empresa especialitzada en la transformació i millora de l’espai urbà a través de plans integrats per a la gestió de les cobertes herbàcies en pobles i ciutats. El seu enfocament se centra en la sostenibilitat i la millora del medi ambient urbà, oferint una solució integral que comença amb un inventari detallat de les cobertes herbàcies existents.

Aquest inventari és el primer pas en el seu procés, on s’analitzen les cobertes des de múltiples perspectives: la seva condició actual, el tipus de vegetació present, la seva eficiència energètica, la biodiversitat que suporten, i el seu impacte en el microclima urbà. A partir d’aquesta anàlisi exhaustiva, Adalia Gestió desenvolupa plans de transformació que poden incloure la substitució de cobertes per alternatives més sostenibles, com les cobertes verdes, cobertes solars, o altres tecnologies que redueixin l’impacte ambiental i millorin la qualitat de vida dels residents urbans.

El servei d’Adalia Gestió no es limita només a l’anàlisi i la planificació, sinó que també ofereix la implementació de les solucions proposades. Això pot incloure la instal·lació de noves cobertes, el manteniment de les existents, i l’assessorament continu en matèria de sostenibilitat urbana. A més, la companyia treballa estretament amb els governs locals, les comunitats, i altres stakeholders per assegurar que els seus plans s’ajusten a les necessitats locals i contribueixen a la creació d’espais urbans més verds, saludables i sostenibles.