Propostes d’enjardinaments favorables a la fauna auxiliar

Adalia Gestió està a la punta de llança en el desenvolupament de propostes d’enjardinaments que fomenten la presència de fauna auxiliar en els entorns urbans, veient aquests organismes com a aliats clau en la lluita contra les plagues urbanes. El seu enfocament es basa en una combinació d’investigació científica i pràctica hortícola per crear entorns urbans més sostenibles i saludables.

El projecte comença amb estudis detallats per identificar aquelles plantes que són especialment beneficioses per a la fauna auxiliar, com ara insectes pol·linitzadors, aràcnids i altres petits animals que juguen un paper essencial en el control natural de plagues. Aquests estudis es realitzen mitjançant observacions de camp, anàlisi de dades i col·laboració amb experts en entomologia i botànica.

Una vegada identificades les plantes més favorables, Adalia Gestió dissenya propostes d’enjardinaments que no només embelleixen els espais urbans, sinó que també proporcionen hàbitats i fonts d’aliment per a aquesta fauna auxiliar. Aquests dissenys poden incloure una varietat de plantes autòctones, plantes amb flors riques en nèctar i pol·len, així com arbusts i altres vegetacions que ofereixen refugi i llocs de nidificació.

Un altre aspecte important del treball d’Adalia Gestió és l’educació i la sensibilització sobre la importància de la fauna auxiliar en el control de plagues. Organitzen tallers i campanyes informatives destinades a residents, escoles i empreses per explicar com la gestió sostenible dels espais verds pot contribuir a un entorn més saludable i equilibrat.